MICHI CIABURRI. Impulsor del programa que mueve a miles de pilarenses.